Jednoduché účtovníctvo

i

Počet položiek

5

1 - 30

5

31 - 60

5

61 - 90

5

nad 91

Neplatca DPH/mesačne

5

30,- €

5

55,- €

5

75,- €

5

0,80 € za položku

Z

Platca DPH/mesačne

5

35,- €

5

65,- €

5

90,- €

5

0,85 € za položku

Podvojné účtovníctvo

i

Počet položiek

5

1 - 30

5

31 - 60

5

61 - 90

5

nad 91

Neplatca DPH/mesačne

5

35,- €

5

65,- €

5

90,- €

5

0,85 € za položku

Z

Platca DPH/mesačne

5

40,- €

5

75,- €

5

99,- €

5

0,90 € za položku

Daňové priznanie – daň z príjmu – vypracovanie:

5

Fyzická osoba – typ A (zamestnanec)

5

Fyzická osoba – typ B (uplatňovanie paušálnych výdavkov)

5

Fyzická osoba – typ B (preukázateľné výdavky + účtovná závierka)

5

Právnická osoba (výkazy + účtovná závierka)

5

30,- €

5

50,- €

5

70,- €

5

150,- €

Mzdové účtovníctvo

5

Spracovanie a evidencia mzdy / 1 pracovník

5

Ročné zúčtovanie dane / 1 pracovník

5

Prihláška, odhláška – SP, ZP / 1 pracovník

5

12,- €

5

15,- €

5

10,- €

Ostatné služby

5

Spracovanie cestovného príkazu

5

Spracovanie zahraničného cestovného príkazu

5

Daň z motorových vozidiel

5

Kniha jázd

5

Príprava dokladov na evidenciu – triedenie, zakladanie

5

Konzultácie a poradenstvo

5

3,50 €/ks

5

6,50 €/ks

5

10,- €/vozidlo

5

60,- €/vozidlo/rok

5

15,- €/mesačne

5

25,- €/hod.

Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 01.01.2015.