Spoločnosť ECONOMIA s.r.o. poskytuje svojim klientom asistenciu:

N

pri obstaraní nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta

N

pri zmluvnom zabezpečení realitného obchodu

N

pri predaji nehnuteľnosti

N

pri poistení nehnuteľnosti