Spoločnosť ECONOMIA s.r.o. poskytuje nasledovné služby:

N

spracovanie jednoduchého účtovníctva

N

príprava dokladov na spracovanie – triedenie, zakladanie

N

spracovanie daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty

N

ekonomické a účtovné poradenstvo

N

poradenstvo pri zahájení činnosti, resp. založení spoločnosti

N

spracovanie podvojného účtovníctva

N

spracovanie daňového priznania pre daň z príjmu

N

elektronická komunikácia s vybranými inštitúciami

N

spracovanie mzdového účtovníctva

N

realitná činnosť